Duchovní správu na Velehradě zajišťuje od roku 1890

řád Tovaryšstva Ježíšova - jezuité.

 

Řád vznikl v roce 1540. Jeho zakladatelem je sv. Ignác z Loyoly (1491-1556).

Více informací o tomto řádu najdete na www.jesuit.cz

 

Velehradská komunita jezuitů má 6 členů. Kdo má zájem o bližší poznání řádu, může kontaktovat superiora nebo jiného člena komunity.

P. Josef Čunek SJ

Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad email: velehrad@jesuit.cz

P. Miroslav Herold SJ

email: mirek.herold@gmail.com

P. Josef Hladiš SJ

Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad

P. Vlastimil Ovčáčík SJ

Marianum 306, 687 06 Velehrad

Vojtěch Fojt

email: vojtech.fojt@seznam.cz

P. Antonín Krejčiřík SJ

Marianum 306, 687 06 Velehrad