Duchovní správu na Velehradě zajišťuje od roku 1890

řád Tovaryšstva Ježíšova – jezuité.

 

Řád vznikl v roce 1540. Jeho zakladatelem je sv. Ignác z Loyoly (1491-1556).

Více informací o tomto řádu najdete na www.jesuit.cz

 

Velehradská komunita jezuitů má 6 členů. Kdo má zájem o bližší poznání řádu, může kontaktovat superiora nebo jiného člena komunity.

Vojtěch Fojt

email: vojtech.fojt@seznam.cz

P. Miroslav Herold SJ

email: mirek.herold@gmail.com

P. Vlastimil Ovčáčík SJ

Marianum 306, 687 06 Velehrad

P. Antonín Krejčiřík SJ

Marianum 306, 687 06 Velehrad

P. Josef Hladiš SJ

Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad

P. Josef Čunek SJ

Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad email: velehrad@jesuit.cz