Duchovní správu na Velehradě zajišťuje od roku 1890

řád Tovaryšstva Ježíšova - jezuité.

 

Řád vznikl v roce 1540. Jeho zakladatelem je sv. Ignác z Loyoly (1491-1556).

Více informací o tomto řádu najdete na www.jesuit.cz

 

Velehradská komunita jezuitů má 6 členů. Kdo má zájem o bližší poznání řádu, může kontaktovat superiora nebo jiného člena komunity.

P. Jiří Hebron SJ

e-mail: JirkaHebron@seznam.cz

P. Josef Čunek SJ

Nádvoří 206, 687 06 Velehrad email: velehrad@jesuit.cz